opalsport
18 بهمن 1401 - 16:10

هرکه بامش بیش، برفش بیشتر/ اخذ عوارض شهرداری پلکانی شد!

عضو شورای شهر زنجان گفت: سال آینده تعرفه‌های عوارض شهرداری ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود و این تعرفه‌ها به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت به طوری که در مناطق کمتر برخوردار ۱۵ درصد و در مناطق برخوردار تا ۲۵ درصد خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، حسین حمزه لو پاک، عضو شورای شهر زنجان در جلسه رسمی و علنی شورای شهر زنجان اظهار کرد: در بحث عوارض موضوع کمک به رونق ساخت و ساز و بحث جوانی جمعیت مورد نظر است.

عضو شورای شهر زنجان گفت: سال آینده  تعرفه‌های عوارض شهرداری ۱۵ تا ۲۵ درصد خواهد بود و این تعرفه‌ها به صورت پلکانی افزایش خواهد یافت به طوری که در مناطق کمتر برخوردار ۱۵ درصد و در مناطق برخوردار تا ۲۵ درصد خواهد بود.

عضو شورای شهر زنجان افزود: در ارتباط با انجمن‌های خیریه دارای مجوز در کاربری‌هایی که به عنوان درمانی یا اداری احداث می‌کنند، نیز ۷۰ درصد در عوارض آنها بحث خوش حسابی لحاظ شده است.

حمزه لو گفت: در ارتباط با بحث خوش حسابی نیز در صورت پرداخت در سه ماهه اول 20 درصد، سه ماهه دوم 18 درصد، سه ماهه سوم 16 درصد و سه ماهه چهارم 14 درصد جایزه خوش حسابی لحاظ می‌شود.

عضو شورای شهر زنجان همچنین از افزایش تعرفه بهای سه سازمان شهرداری زنجان خبر داد و گفت: بهای خدمات آتش‌نشانی از یک تا چهار درصد، بهای خدمات پسماند با ۲۰ درصد افزایش و بهای خدمات آرامستان نیز بین 20 تا 25 درصد افزایش می‌یابد.

وی با اشاره به اینکه امروز شهروندان 100 میلیارد تومان از محل عوارض نوسازی به شهرداری بدهکارند، گفت:  امیدواریم با توجه به تشویق های تعیین شده شهروندان آن را بپردازند.
پایان پیام/73005

منبع: فارس
شناسه خبر: 1025255